Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een proces waarbij een onderneming de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Een bedrijf dat zich bezighoudt met MVO, ziet kansen in producten en diensten die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen. 

Kubox en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de prioriteitenlijst bij Kubox. De juiste balans vinden tussen people, planet en profit, daar gaat het volgens ons om. Nu, maar ook op de lange termijn. Als aanbieder van flexibele opslagruimten zijn er voor ons veel mogelijkheden om zo verantwoord mogelijk met onze omgeving om te gaan.

Wat hebben wij ondernomen?

In 2006 en 2007 heeft Kubox diverse investeringen gedaan in HR ketels voor de verwarming van onze gebouwen. Daarnaast hebben wij bewegingssensoren geplaatst in de panden die zorgen voor het in- en uitschakelen van de verlichting. In oktober 2011 hebben we digitaal factureren ingevoerd. Dit levert, naast het milieuvoordeel, een kostenbesparing op van €8.000,- per jaar.

Onderzoek MVO

In september 2011 is Kubox Selfstorage een project gestart om een objectief beeld van de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord Ondernemen te krijgen. Aan de hand van een vragenlijst kwamen diverse aspecten van MVO aan bod. Het oordeel van het bedrijf dat dit onderzoek heeft uitgevoerd: “Kubox Selfstorage is al heel goed bezig en het laaghangende fruit is grotendeels geplukt”. Al met al bevestigde het onderzoek dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan milieuvriendelijkheid alleen èn dat het niet alleen in grote dingen zit, maar zeker ook in kleine.

De mening van onze klanten is belangrijk

De afgelopen jaren besteden we steeds meer tijd aan ergonomie op de werkplekken, het verhogen van de veiligheidsbeleving van onze medewerkers en aan het creëren van een optimale relatie met onze huurders. Dit laatste doen wij door kennis van klantbehoeften te combineren met creativiteit en betrokkenheid. Wij verrichten dan ook regelmatig onderzoek naar de waardering van onze huurders.

Meer informatie

In de toekomst zijn er nog veel zaken waar we mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld het bewust omgaan met stroomverbruik in de nacht, het gebruik van fair-trade producten en het selecteren van duurzame leveranciers. Heb je vragen over ons MVO-beleid of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via info@kubox.nl of 088 - 506 2900.

(Bron: www.mvonederland.nl)